Šlůńske Forum
Linux - ciekawe komendy - Wersja do druku

+- Šlůńske Forum (http://forum.szkryfka.eu)
+-- Dział: Komputery (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Dział: Systymy Operacyjne (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=93)
+--- Wątek: Linux - ciekawe komendy (/showthread.php?tid=830)

Strony: 1 2


Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 07-06-2017

-- ‘Geographical Location‘ of the IP address

$
curl ipinfo.io


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 07-06-2017

-- szukanie po rozmiarze, przykładowo +100MB

# find -size +100M


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 07-06-2017

--łączenie plików pdf

# pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf …. 10.pdf cat output nowy.pdf


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

--poprzednia komenda z poleceniem sudo

# sudo !!


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

--sprawdzenie zewnetrznego adresu IP

# curl ifconfig.me--sprawdzenie zewn. adr. IP, dostawcy i danych geograficznych

# curl ipinfo.io


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

--historia logowań

# last


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

--wylistowanie zamontowanych zasobow w kolumnie

# Mount | column -t


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

-- znajdowanie plików użytkownika xyz

# find .-user xyz


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

-- znajdowanie procesów przypisanych do uzytkownika xyz

# ps -LF -u xyz


RE: Linux - ciekawe komendy - MarshalM - 08-06-2017

-- sprawdzenie czy dany port jest otwarty

# nc -ZV localhost port_number-- sprawdzenie jakie procesy używają portu X

# lsof -iTCP:X -sTCP:LISTEN