Šlůńske Forum
Rynkawiczka - Wersja do druku

+- Šlůńske Forum (http://forum.szkryfka.eu)
+-- Dział: Šlůnsk (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Dział: Kultura, sztuka i tradycjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Dział: Poezyjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=57)
+---- Wątek: Rynkawiczka (/showthread.php?tid=257)Rynkawiczka - MarshalM - 22-07-2011

"Rynkawiczka"

Parobcyk tam na to niy suchoł
A wartko ku frelce sie ruchoł;
Ta rankawica jej doł
Do klina i ztoł
A cekoł na trangielt.
Frelicka z kabzy wyjena
Miesecek sumny i wziena
Wybierać dukołty,
Talarki, banknołty,
I śtyrygrosołki
A stare bucołki -
Parobcyk sie bardzo radowoł
A juz sobie ranka gotowoł,
Bo myśloł we swojej niewinie:
Talarek mie pewno nie minie!
Tu frelka "da hast Du" padała
"Mein Kleiner" - a ceski mu dała.
Ten wzion ten ceski a wciep
Tej frelce zaroz go w łep.

Autor:
Haase [XIX doktor żyjący, mieszkający pewien czas w Wołczynie (powiat Kluczborski)]

Je to parodia wiersza A. Mickiewicza pt. "Rękawiczka"


RE: Rynkawiczka - zikfrit - 22-07-2011

zauvouš ažy uůn gødou "Ranka" a ni "Rynka" , tak samo gamba/gymba ćanško/ćynško ćanko/ćynko, ino ni vja jaky sům ešce podobny suova dů tich.


RE: Rynkawiczka - MarshalM - 22-07-2011

no jŏ wia, bo jak pisze to je powiat kluczborski teroski, czyli wele ÔpŏlŏOczko a tam sie gŏdŏ trŏcha inaczyjOczko


RE: Rynkawiczka - zikfrit - 22-07-2011

a znouš co śe gødou mjast Kot ,Koń to Kuot , Kuůń? i ešce pøra pšikuødůf kerich ni umja śe spůmńeć praje.


RE: Rynkawiczka - MarshalM - 22-07-2011

kule, jŏ tak dobrze niy poradza gŏdać we tyj ôdmianie ŚlōnskigoOczko ale wiym jako to tam sie gŏdŏ, bo mōm tam familijo i kamratów i kamratkiOczko


RE: Rynkawiczka - zikfrit - 22-07-2011

Tak śe tyš godauo kole Tarnouskich Gůr.


RE: Rynkawiczka - MarshalM - 09-09-2011

wele TG? z keryj strōny?


RE: Rynkawiczka - zikfrit - 10-09-2011

sům ni vja nal kole Ćešina tyš se gødou bajšpil mjast Bo toe Buo, aboe Kůń -> Kuůń