Šlůńske Forum
Do naszego nŏrodu - Wersja do druku

+- Šlůńske Forum (http://forum.szkryfka.eu)
+-- Dział: Šlůnsk (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Dział: Kultura, sztuka i tradycjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Dział: Poezyjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=57)
+---- Wątek: Do naszego nŏrodu (/showthread.php?tid=226)Do naszego nŏrodu - MarshalM - 15-07-2011

"Do naszego nŏrodu
(Au pople nostre)"


Ty, niyszczynsny mōj nŏrodzie,
Ze dnia w dziyń barzij ôkrōny,
Ze klōntwami cie pociepli,
Bez schrōniyniŏ, bez ôbrōny!

Gódka ôjcōw i starzikōw
We szkole ci wydziyrajōm
I demoralizacyjōm
Gańby jyno przidŏwajōm.

Stare słowa- w nich myślōnek
Poradzisz swōj jyn pokŏzać-
Bele sorōń, ledwo z cuga
Wylŏz, już by chcioł zakŏzać.

Po mōzgu ci sie kiołzdajōm
I go ciyngiym jyno mōcōm,
Aż kurblōm w ta, co trza, strōna
Na ôstatku niy ôbrōcōm.

Smolōm twoja historyjo,
Na rymby jōm ôbrŏcajōm
I, tak choby puklatego,
Proszczōm durch i poprŏwiajōm.

Chcōm ci wmōwić, co ôjcowie
Twoji jakżyw nic dobrego
Niy zrobiyli. Możno kiejsik
Wtoś im powiy: styknie tego!

Twoje piykniste pieśniczki
Żeś przepōmnioł skirz przemocy,
Skirz niygodziwości gupich,
Co prziłażōm sam z pōłnocy.

Przepōmniołś ô fajrowaniu,
W gry żeś swoje przestoł grŏwać;
Jak ci zmiyniōm ôbleczyniy,
Jak Hiob bydziesz mōg fechtować.

Dyć żeś dalij je skarbnicōm
I zdrzōdłym szumnyj nacyje,
We kierym dostŏwŏ siymia
Wiekuistyj kreacyje.

Stare zwyki sztyjc piastujesz
I połednia tradycyjŏ,
tak to rasy i siydziby
Ôpatrujesz harmōnijo.

Gŏdka, powiarki u ciebie
W doma gniŏzdo se uwiyły,
Ty wachujesz, coby cerki
Szwarne w pycha sie niy wbiyły.

Ciśnie sie bez zmiyłowaniŏ
Wszyjsko, coby zgniyś cie cołkiym,
A tyś spōrny, styknie ci sie
Zmocnić cebule kowołkiym.

Tyś je tyn, co ziymia ôrze,
Przirzino ôwocne strōmy:
Szukej szczyńściŏ tak, kaj miyszkŏ
Uciechōw, kaj majōm dōmy.

Niyjednego chlyb w wielŏku
Upieczōny kōntyntuje-
Tyna nad blŏtym i żelŏzkiym
Bez dziyń cołki podśpiywuje.

Dyć widzisz, nŏrodzie szwarny,
Tyż kasprōw i hampelmanōw,
Co sie ôjcōw swojich gańbióm
I za srogich robiōm panōw.

Ôni sōm jak tyn ptŏk w klŏtce,
Kery niy znŏ, co brzuch pusty,
Bo mu futer pod dziub cisnōm-
Potym zdychŏ, bo za tusty.

Niych sie zdrok twōj roztopiyrzŏ
Na tyn cołki twōj kraj herski,
Jak na słōmie wymōcōnyj
Lygŏ se twōj pies pasterski.

Szukej szukej se chodników!
I rzōndź gŏdkōm swojōm śmiało!
Pōnbōczkowi w twojim kraju
By sie tyż żyć podobało!


Frederic Mistral
Przekład: Mirek Syniawa


RE: Do naszego nŏrodu - DeVil - 15-07-2011

patriotyczne...


RE: Do naszego nŏrodu - MarshalM - 16-07-2011

a jak! to pisoł chop ze innyj nacyje downŏ tymu naszkryflane to było 1912 r.
a jakie aktualne i jak fest pasuje do nŏs!


RE: Do naszego nŏrodu - zikfrit - 22-07-2011

Fany , alle dů jakigo Nøroda to je šrajbovany? ni časym Irlandjou?


RE: Do naszego nŏrodu - MarshalM - 09-09-2011

francuski poeta, filolog, leksykograf i patriota, tworzący w języku oksytańskim
to powinno pedzieć Wōm coś na tym tymatOczko


RE: Do naszego nŏrodu - zikfrit - 10-09-2011

ni mům Pojinća, či toe je Baski Lůt?