Šlůńske Forum
Richuś w zanatorium - Wersja do druku

+- Šlůńske Forum (http://forum.szkryfka.eu)
+-- Dział: Šlůnsk (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Dział: Kultura, sztuka i tradycjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Dział: Poezyjo (http://forum.szkryfka.eu/forumdisplay.php?fid=57)
+---- Wątek: Richuś w zanatorium (/showthread.php?tid=221)Richuś w zanatorium - MarshalM - 14-07-2011

"Richuś w zanatorium"

Richuś pojechoł dŏ zanatorium.
W krziżu i w kŏściach go łomało,
tōż chcioł se zdrowie pŏdreperować,
Bo mioł dŏ rynty lot mało.

Tam gŏ zarŏzki poseblykali,
Aż zostoł w badkach, bez fuzekli,
I do waniynki ze gynstym marasym,
Bez zbytnij gŏdki gŏ wciepli.

-Po toch pojechoł taki szmat drōgi?-
Zafluchtoł se Richuś z nawyku,
-Dyć przi chałpie mōm tego pełno
Na łōnkach i we ôsadniku.

Wtoś sie zachichroł w sōmsiednij wannie,
Choby sopranym, choć doś słabym,
Wiync Richuś grzecznie: - Z kim mōm przijymność,
Czy z jakim chopym, czy z babōm?

Włosy we slōmie, zmazanŏ gymba,
Figura cołko jak gutalin,
A stwora na to: -Jo je Maryjka,
Tu mi sie lyczyć kŏzali!

A jŏ je Richuś aż spod Rybnika.
Stanył, by wdać sie ś niōm dŏ gŏdki,
A pod ciynżarym tego marasu,
Z pluskiym mu sleciały galŏtki.

I stoł tak sztajfny we tyj swojij wannie
Jak wyciōngniynty ze beczki smoł,
Calutki czorny, po czubek gowy,
Jyno półrzitka mioł biołe/

Dzioucha sie dziwo a potym chichro:
-Pódźże tu ku mie ty mamlasie!
Tak sie zrodziyła miyłość prawdziwo
W zanatoryjnym marasie.

Autor: Wiktor Bugla


RE: Richuś w zanatorium - zikfrit - 11-09-2011

nu toe rozumja, faní Vjyršik.